Pagini

29 dec. 2016

Prince of Wallachia


„Prințul Valahiei”
Născut în: Noiembrie 1431- Decedat în: Decembrie 1476
(Vlad Țepes "Dracula")
Descrierea autorului:
„ ..."Descrierea acestei lucrari va fi actualizata curand.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Prince of Wallachia
(Born in: November 1431-Deceased in: December 1476)
(Vlad the Impaler "Dracula")
Author's description:
„ ..."The description of this painting will be updated soon.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

15 dec. 2016

Neolithic Epoch

-Zoom-

"Neolithic Epoch"
Author's description:
Description Eng:

"The human being face to face with the wild nature ... In a tumultuous mixture of colors under an apocalyptic heaven.
In this artwork, I tried to focus more on the wild spirit of those beings who were always in alert and whose only escape was to hide in the caves. 
At first, perhaps the work, by her suggestive power, says something about the dramatic struggle for survival that all these people had to face in those times.
As we can see, what is dominant in the general atmosphere of this painting is the mystical environment, which arose from fear and respect for all unexplained phenomena.

First of all, I have tried this anthological approach to human history through the language of art, the passion that follows me from the tender years of childhood, mystical animals, esotericism, ancient civilizations and neolithic age, among others."

Tehnical description:

Technique - Oil on cardboard 30 x 40 cm .
Finished in year 2016- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "World and society" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

-Available for sale-

"Epoca Neolitica"

Descriere Autor:
Descriere Ro:

"Omul față de natură ... Într-un amestec tumultuos de culori, sub un cer apocaliptic.
In aceasta opera de arta ,am incercat sa pun accentul mai mult pe spiritul sălbatic al acelor ființe care erau mereu în alertă și a căror singură scăpare era să se ascundă în peșteri.
La o prima impresie, probabil lucrarea, prin puterea ei de sugestie,spune ceva despre lupta dramatica pentru supravietuire pe care toti acesti oameni o aveau de dus pentru a le face față acelor vremuri.
Dupa cum se observa ,ceea ce este dominant in atmosfera generala a acestei picturi,este ambientul mistic,care a izvorât din teama și respectul pentru toate fenomenele inexplicabile.
Mai intai de toate ,am incercat aceasta abordare antologica a istoriei umane prin limbajul artei, din pasiunea ce ma urmeaza din anii fragezi ai copilariei, pentru animalele mistice,ezoterism,civilizatii antice si epoca neolitica,printre altele."


Descriere tehnică:

Tehnica - Ulei pe carton 30 x 40 cm .
Finalizat in anul 2016- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan
Aceasta lucrare provine din colectia "Lumea si societatea"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

-Disponibil spre vanzare-

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *