Pagini

3 mai 2018

Life buds


Muguri de viață
Descrierea autorului:
Muguri de viață , roșii ca lichidul vital care ne curge prin artere , macii sunt un simbol universal al somnului etern , dar și al sacrificiului suprem , mai ales după primul razboi mondial.
Pe câmpiile Flandrei , printre cei căzuți la datorie , ori prin holde și pajiști , pe fruntea lui Hypnos ori Thanatos , florile delicate amintesc de faptul că între viață și moarte granița e atât de fragila.
În compoziția acestui tablou i-am văzut sălbatici și aprinși ca însăși viața...muguri de viață captivi într-o vază , luptând să scape din strânsoarea morții lente.Dornici să-și aștearnă semințele  și petalele pe pământul care , cu atâta drag își îmbrățișează făpturile pe care le-a hrănit , macii mă duc cu gândul la ideea de jertfă pe care o presupune orice creație."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

Life buds
Author's description:
Life buds, red as the vital fluid flowing through the arteries, the poppies are a universal symbol of eternal sleep, but also of supreme sacrifice, especially after the First World War.
In Flanders fields,among those fallen at duty,or on hills and meadows,on the front of Hypnos or Thanatos,the delicate flowers remind us that between life and death the border is so fragile.
In the composition of this painting,I thought at  the wild poppies as burning as life itself ... life buds captive in a vase, struggling to escape from the grip of slow death. Eager for laying their seeds and petals on the  earth that embraces so gently the beings which it feeds,the poppies make me think at the idea of sacrifice that is supposed to accompany every creation."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

22 mar. 2018

Golden Rain

Ploaie de aur
Descrierea autorului:
"După albul rece și imaculat al zăpezilor greoaie și târzii...,
galbenul viu al Forsythiei parcă încălzeste sufletul, 
o dată cu parfumul răcoros și proaspăt al primăverii ce se lasă greu asteptată.

Nu degeaba această floare a primit denumirea populară de "Ploaie de aur"...
pare o revărsare de energie desprinsă din coloristica minunata a soarelui,
atunci când așteptăm după o iarnă bogată în viscole puternice, o rază de soare prevestitoare de schimbare...
Văzând-o, am descoperit în ea una dintre ipostazele renașterii naturii , într-o primăvară târzie, precum iarna ce o lasă în urmă.

Lucrarea imortalizează frumusețea acestei flori , dragostea de viață potentată de fierberea sevelor telurice și bucuria de a fi martor la atâtea metamorfoze.
M-am gândit să transpun în limbajul artei vizuale acea stare de spirit pe care Beethoven a imortalizat-o în "Oda bucuriei" căreia Friederich Schiller i-a scris versurile.

-Slavã tie, stea curatã, voie bunã pe Pãmânt, 
-Astãzi te simtim aproape, sol din Rai, cu soare sfânt.
Vraja ta aduce iarãsi, pe popor lângã popor, 
-Toti pe lume, frati noi suntem, unde vii usoare-n zbor.
-Cine a avut norocul de prieteni buni sã dea, 
-Cine stie ce-i iubirea, lângã noi cântând sã stea.
-Fericit un suflet drag te poate face pe pãmânt, 
-Cine n-a simtit iubirea, plece dintre noi plângând

Esență acesteia ar fi chiar unul dintre simbolurile specifice anotimpului de primăvară, această floare fiind astfel una dintre primele vestitoare ale acestui anotimp.
Am stilizat puțin vaza prin elemente florale în conformitate cu atmosfera neoclasică a stilului, îmbogățită central cu simbolul cântătoarelor migratoare ce sosesc în vremuri calde... 

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

„Golden Rain”
Author's description:
Update soon
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

12 mar. 2018

Flowers from paradise

Flori din paradis
Descrierea autorului:
Legenda spune că, gustând din fructul arborelui cunoașterii,
Adam și Eva au fost izgoniți din Grădina Edenului și nevoiți să-și continue 
existența într-o dimensiune a suferinței și a morții.

Ca semn al iubirii ,Creatorul a umplut pământul de flori, transformându-l într-un
locus amoenus, palida copie a paradisului pierdut.
Simbol al iubirii și al luminii, florile sunt ființe vegetale pe care le rupem ,
le punem în vază și le admiram frumusetea fără să ne gândim ca ele mor pentru ca noi să fim fericiți.
Flori în agonie, jertfe vii, în numele iubirii și respectului pe care vrem să ni-l arătăm unii altora...

Această lucrare asociază imaginea florilor de grădină cu sălbăticia naturii.
Peste sublimele ființe jertfelnice din vază, flori sălbatice revărsate în cascadă plâng în tacere.
Florile din tablou sunt flori imaginare, desigur, sunt florile paradisului pierdut,
jertfite pentru a contracara efectul nociv al acelor "fleurs du mal"despre care vorbea Charles Baudelaire.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Flowers from paradise
Author's description:
The legend says that, by tasting the fruit of the tree of knowledge,
Adam and Eve were banished from the Garden of Eden and forced to continue
existence in a dimension of suffering and death.

As a sign of love, the Creator filled the earth of flowers, turning it into one
locus amoenus, the pale copy of the lost paradise.
Symbol of love and light, flowers are plant beings we break,
we put them in vase and admire their beauty without thinking that they die so that we can be happy.
Flowers in agony, living sacrifices in the name of love and respect we want to show each other ...

This work associates the image of garden flowers with the wilderness of nature.
Bent over the sublime sacrificial  beings from the vase,  wild flowers are flowing in cascade,crying in silence.
The flowers in the picture are imaginary flowers, of course, are the flowers of the lost paradise,
sacrificed to counter the harmful effect of those ”fleurs du mal” that Charles Baudelaire was talking about. "
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

6 dec. 2017

Woman from Banat


„Bănățeanca”
Descrierea autorului:
Din multitudinea de costume naționale românești , portul bănățean se distinge prin câteva paradoxuri , explicabile prin poziția geo-strategică a Banatului.

Ca artist și om de cultură , m-a fascinat întotdeauna nu doar graiul de aici plin de consonanțe înmuiate în miere , ci și latura estetică a culturii etnografice , îndeosebi portul.
Cusaturile alese cu grijă pe cămeșă , opregul care încinge mijlocul femeii , revărsând spre poale o ploaie de ciucuri , podoabele ceremoniale confecționate din galbeni și mărgele , dar mai ales ceapsa , acoperitoarea de cap.

S-a spus că acest element de îmbrăcăminte ar avea origini stravechi în portul femeilor dace.
Toate acestea , la un loc , sunt menite să îi confere femeii o ținută mândră care să-i afișeze statutul social , zestrea materiala și să-i pună în valoare frumusețea.
Atras de cultura și etnografia locului , poetul filozof Lucian Blaga spunea pe bună dreptate că stilul etnografic bănățean are ceva din pasiunea și excesul barocului.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

Woman from Banat
(Woman from the Banat county -Romania )

Author's description:
From the multitude of Romanian national costumes,the Banat garb distinguishes itself through a few paradoxes,explainable by the geo-strategic position of Banat.

As an artist and man of culture,I have always been fascinated not only by the national idiom from here,full of consonants soaked in honey,but also by the aesthetic aspect of the ethnographic culture,especially by the costumes.
The carefully chosen stitches on the chemise,the so called "opreg" that surrounds the woman"s waist ,pouring all around a rain of tassels,the ceremonial jewels made of yellow gold and beads,but especially the so called "ceapsa",the head cover.It was said that "ceapsa" ,this item of clothing,would have ancient origins in the Dacian women"s garb.

All of these are meant to give the woman a proud attitude, to display her social status,material dowry and to put in value her beauty.
Attracted by the culture and ethnography of this place,the philosopher poet Lucian Blaga rightly said that Banat"s ethnographic style has something of the passion and the excess of the baroque.


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

26 nov. 2017

The realm of Dacians


Tărâmul Dacilor

Descrierea autorului:
„Dacii au trăit în armonie cu natura, sfințind cu sudoarea frunții lor pământul care îi hrănea. Au știut să prețuiască roadele minții, ridicând la rang de zeitate un spirit înalt întrupat sub numele de Zamolxe.
Transformandu-l în zeu, l-au asociat și cu viața și cu moartea, și cu pământul, dar și cu soarele.
O religie henoteistă centrată pe zeitatea supremă. Dzio sau Gebeleizis, Khronos ori Mitras, au devenit doar ipostaze ale zeitatii supreme.
De aceea, templul sacru al lui Zamolxe, Kogaionon, este de fapt întreg tărâmul dacilor, în același timp sanctuar, centru de spiritualitate și necropolă.

Tabloul pune alaturi planul material cu cel spiritual, lumea vizibilă cu cea invizibilă, ezoterică.

în decorul hibernal cu căpițe de fân și copaci desfrunziți, Cavalerul trac e surprins la vanatoare pe potecile luminate de Bendiș, zeița Lunii. în văzduhul încărcat de nori de zăpadă și răvășit de crivăț, Zamolxe mai veghează înca pământul străbun lăsat nouă moștenire."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

The realm of Dacians
Author's description:
"The Dacians lived in harmony with nature, blessing the land that fed them with the sweat of their fronts. They knew how to cherish the fruits of the mind, raising to a rank of deity a high spirit embodied under the name of Zamolxe. 
By transforming him into a god,they associated him with life and death,with earth but also with the sun. A henoteist religion centered on the supreme deity. Dzio or Gebeleizis, Khronos or Mitras, became only hypostases of the supreme deity . 
Therefore Zamolxe's sacred temple, Kogaionon, is in fact the entire land of the Dacians, at the same time a sanctuary, a center of spirituality and a necropolis. 

The painting puts together the material level with the spiritual one , the visible world with the invisible, esoteric world. In the winter decor with hay cocks and deserted trees ,the Thracian Knight is surprised hunting on the paths lit by Bendis,the goddess of the Moon . In the atmosphere loaded with snowy clouds ,spread by the cold wind,Zamolxe is still watching the ancient realm left us as a heritage."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *